فارسی پنجم دبستان دفاع از میهن

حجم فایل : 3.4 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 21
بنام خدا فارسی پنجم دبستان
دفاع از میهن دفاع- مَباد- بوم و بر- فردوسی- کوروش- سلسله ی هخامنشی- عظمت- خیره کننده
سهمگین- آغاز- شهرت طلب- جنگجو- مقدونیه- انبوه- هجوم- نومیدی- گرایید- بیگانگان
سم اسبان- قطره- گذرگاه- آریو برزن- میهن دوست- نقطه- درغلتانند- قوّت
می غلطیدند- برآمدگی- خرد- شدّت- حیرت آور- مانع- غرق- عقب نشینی- تنگه
پیغام- اوضاع- نواحی- جلگه- پیشروی- زرّین- محاصره- تسلیم- چیرگی- خانمان
خواری- خفّت- وطن- هزار و سیصد- سلاح- حمله ور- حلقه ی محاصره- بی باکانه
مقاومت- همگی- خاطره- آیندگان- تحمیلی- عراق- مرز و بوم واژه های مهم «دوست» واژه ای است که می تواند با واژگان دیگر ترکیب شده و معنای جدید تولید کند.

مانند: مادر دوست= مادر + دوست (کسی که مادر خود را دوست دارد.) واژه آموزی بچّه های عزیز به واژگان زیر دقّت کنید.
خوب نیک (هم­معنی) خوب بد (متضاد)
تمرین

جاهای خالی را پر کنید.

........................ + دوست= کسی که خانواده اش را دوست دارد.

دریا + دوست= ........................................................................ .
  پایان...